Eksempler

Under beskriver vi noen eksempler på hva vi kan utføre for diverse typer bedrifter og organisasjoner

IT avdelinger

 • Søkemotor som kopler seg opp mot Active Directory og alle fagsystemer og søker etter en person i alle disse systemene ved ett klikk. Eksempler på fagsystemer: Gerica (journalsystem), Infodoc (journalsystem), Agresso (Lønn/regnskapsystem). Søkemotoren kan også skreddersys til å finne ut andre opplysninger, som for eksempel hvilken PC eller terminalserver brukeren er logget inn på.

  Tenk deg at en bruker av et journalsystem ringer til helpdesk. Teknikkeren som jobber på helpdesk ber om brukernavnet i det aktuelle journalsystemet, men brukeren oppgir i stedet brukernavnet til Active Directory. Søkemotoren finner den aktuelle brukeren og alle dens brukernavn i alle fagsystemer. IT teknikkeren slipper å forklare innringeren om hvor han finner brukernavnet til journalsystemet.

 • Overvåke alle systemer og samle dem inn i et oversiktsbilde. Hvis det er problemer, vil teknikkerne se umiddelbart hvor feilene er. Typiske ting som kan overvåkes kan være: BackupLinux eller Windows systemer, diskplass på kritiske servere (Linux/Unix eller Windows), skrivere, nettverk, fagsystemer, proprietære enheter, og mye mer.
 • En webside hvor brukere kan registreres og så bli automatisk opprettet i Active Directory med de aktuelle rettighetsgruppene, Exchange Server og alle nødvendige fagsystemer med aktuelle rettigheter
 • Et kontrollsystem hvor; en brukers Active Directory profil kan resettes, en PC's temp-fil område kan slettes, meldinger kan sendes ut til alle brukere, og lignende.


Kommuner

 • Kommuner kan kreve eiendomsskatt og reglene blir bestemt av hver enkelt kommune. Vi har hjulpet flere kommuner med automatisk utregning av eiendomsskatt, basert på kommunenes egne regler. Vi kan raskt endre på regler i systemet og gjøre simuleringer for å se hvordan inntektene i en kommune endres ved de forskjellige modellene. På slike grunnlag kan politikerne ta gode beslutninger.
 • System for å fordele ressurser, som spesialpedagoger, assistenter og fasiliteter for barn med ekstra behov
 • Opprette dynamiske webbaserte skjemaer for alle slags typer detaljer, som igjen kan knyttes direkte opp i motfagsystemer eller egne webbaserte oversiktssystemer
 • Utsendelse av informasjon via SMS, e-post, web og apper
 • System for å håndtere innkommende jobbsøknaderKonsern og større organisasjoner

 • Kundehåndteringssystemer som hjelper ansatte å holde kontroll over kundene fra første kontakt. Et system som gjør alt, inkludert beregning av lønn og fakturagrunnlag. Automatisk generering av tilbud og salgsbrev.
 • System for å håndtere jobbsøknader
 • System for å håndtere automatisk håndtering av klager
 • Migrering fra gamle systemer til nye systemer (Legacy Migration). Dette kan være Excel skjemaer med utdaterte skript, Access databaser eller systemer som kun fungerer på Linux, DOS eller eldre versjoner av Windows